banner-sf.jpg

 

 

Velkommen til

Øre-, Næse-, Halsklinikkens i Middelfarts hjemmeside

 

Klinikken blev pr. 1. juli 2016 overtaget af speciallæge phD, Søren Fast.

 

Klinikken er lukket d. 10/2 samt i uge 7. Ved akut sygdom henvises til sundhed.dk

På hjemmesiden findes oplysninger om klinikkens åbningstider, telefontider, lukkedage (ferie/kurser).

 

Henvendelse til Ørelæge kræver ikke henvisning fra egen læge, men kan være en fordel ved komplekse sygdomme hvor informationer fra egen læge kan være væsentlige.

 

Henvendelse foregår i klinikkens telefontid. Der må aktuelt forventes ca. 4 ugers ventetid for ikke akutte tilstande.

 

Klinikken har akutte tider, men det kan forekomme at disse er brugt - i såfald anbefales det, at man undersøger muligheden hos anden Ørelæge evt. Link til Sundhed.dk.

 

Klinikken fremsender efter endt konsultation Lægebrev til egen læge med mindre patienten udtrykker ønske om andet.

 

Hjemmesiden er pt.under opbygning, der vil derfor forekomme tomme rubrikker.

 

 


Øre-næse-halsklinikken i Middelfart v/Søren Fast   |   Jernbanegade 75   |   5500 Middelfart   |   Tlf 6441 3800   |   Fax 64413870   |   info@oerelaegenmiddelfart.dk
administration