banner-sf.jpg

 

 

Velkommen til

Øre-Næse-Halsklinikken i Middelfart v. speciallæge Søren Fast

På hjemmesiden findes oplysninger om klinikkens åbningstider, telefontider, lukkedage (ferie/kurser).

 

Klinikken er Ferielukket uge 28, 29 & 30 samt uge 42

 

Ventetider - aktuelt forventes ca. 6 ugers ventetid for ikke akutte tilstande. Forundersøgelse mhp. høreapparatbehandling dog ca. 10 uger.

 

Tidsbestilling - udelukkende pr. telefon i klinikkens telefontider. På operationsdage er telefonen lukket.

 

AKUT sygdom – i tilfælde af klinikken er lukket, eller der ikke er flere ledige tider, kan man kontakte egen læge eller regionens øvrige ørelæger (se listen på sundhed.dk).  Praktiserende læger og vagtlæger vil altid kunne kontakte en ørelæge eller alternativt en af regionens øre-næse-halsafdelinger, hvis det vurderes, at der er behov for akut behandling.

 

Henvendelse til Ørelæge kræver ikke henvisning fra egen læge, men kan være en fordel ved komplekse sygdomme hvor informationer fra egen læge kan være væsentlige.

 

Klinikken fremsender efter endt konsultation Lægebrev til egen læge med mindre patienten udtrykker ønske om andet. 


Øre-næse-halsklinikken i Middelfart v/Søren Fast   |   Jernbanegade 75   |   5500 Middelfart   |   Tlf 6441 3800   |   Fax 64413870   |   info@oerelaegenmiddelfart.dk
administration